Transport

Del

Open Air Academy 2015 og 2016 vil foregå ved Brede Værk og Mølleåen, 20 minutter nord for København.

Brede Værk

I.C. Modewegsvej

2800 Kgs. Lyngby 

Hvordan kommer jeg dertil?
Det kan være svært at finde parkeringspladser, og derfor opfordrer vi folk til at tage tog, bus eller cykel til Open Air Academy.

OBS: Bus 184 kører ikke ml. Nørreport og Vibenhus søndag ml kl. 9 og 10.30 grundet CPH Marathon.

Cykel: Hvis du bor i København, er der ingen grund til at gå i panik over, hvordan du skal komme til Brede. Det er faktisk ikke så langt væk, som det måske kan lyde. Regn med cirka 30-60 minutter alt efter hvor hurtigt du cykler og hvor i København, du befinder dig.

Tog: Og kommer du hverken i bil eller på cykel, så frygt ej. Der går tog. Lige til døren! Brede St. er kun et stenkast fra hovedindgangen til Open Air Academy. Det er Nærumbanen, Danmarks korteste lokalbane, der tre gange i timen forbinder Brede St. med Jægersborg St. Og derfra er der jævnlige S-togsforbindelser til og fra København. Sidste tog hjem fra Brede St. går kl. 01.19. Og du kan bruge den samme billet hele vejen.

Bus: Fra København er der forbindelse med buslinje 184 fra Nørreport St. Bussen stopper ved krydset ved Skovbrynet og Kongevejen. Derfra cirka 800 meter til fods. Om natten afgår linje N94 til Rådhuspladsen fra samme sted. Natbus frem til kl. 04.44. OBS: 184 kører ikke ml. Nørreport og Vibenhus søndag ml kl. 9 og 10.30.

Båd: Men du kan faktisk også sejle dertil. Det kræver selvfølgelig, at du har en robåd eller en kano. Hvis ikke, kan de udlejes ved Nybro Kanoudlejning ved Lyngby Sø.

Bil: Kommer du i bil, kan du parkere enten ved Frilandsmuseets nordlige indgang (I. C. Modewegs Vej, cirka 3 minutters gang fra Brede Værk) eller på Brede Torv (Lystoftevej, cirka 10 minutters gang fra Brede Værk).

Med andre ord: Der er ikke nogen undskyldning for ikke at dukke op til Open Air Academy!
 


Tilgængelighed
Open Air Academy finder både sted indendørs i telte, men også under åben himmel ved park, sø og i skov. Desuden vil der være mindre indendørsscener på selve Brede Værk.

Kørestol: Open Air Academy er tilgængelig med kørestol. Der kan dog være særlige udflugter, hvor det ikke er muligt at komme frem med kørestol. Indendørs på Brede Værk er der gode handicapforhold, blandt andet elevator. Der er parkeringspladser forbeholdt handicapbiler foran hovedindgangen. Brede Værk har to kørestole, som stilles gratis til rådighed. Ring gerne dagen før på tlf. 41 20 64 58 for reservation.

Det er også muligt at medbringe førerhund.
 

ENGLISH

How do I get there?

Bike: If you live in Copenhagen, there is no need to panick about how to get to Brede. It’s not as far away as it might sound. Expect to spend 30-60 minutes depending on your biking speed and whereabouts in Copenhagen, you come from.

Car: If you come by car, you can park either at the northern entrance of the Frilandsmuseet (I.C. Modewegs Vej, about 3 minutes walk from Brede Værk) or on Brede Torv (Lystoftevej, about 10 minutes walk from Brede Værk).

Train: And if you come neither by car nor by bike, fear not. Trains are running. To the doorstep! Brede Station is right next to the main entrance of the Open Air Academy.  Nærumbanen, Denmark’s shortest local train rail, connects Brede Station with Jægersborg Station three times an hour. From Jægersborg Station regular S-trains connect to and from Copenhagen. Last train from Brede Station leaves at 01:19 am. And you can use the same ticket all the way.

Bus: From Copenhagen Bus 184 from Nørreport Station is the connection. The bus stops at the crossing by Skovbrynet and Kongevejen. From there about 800 m walking. At night, bus  N94 leaves from the same place. Nightbus until 04.44 am.

Boat: You can actually also go sailing. Obviously, you’ll need a boat or a canoe. If not, you can rent one at Nybro Kanoudlejning at Lyngby Sø.

In other words: There is no excuse to not appear at Open Air Academy!
 


Accessibility
Open Air Academy takes place indoor in tents, but also under the blue sky in the park, at the lake and in the forest. There will also be several smaller indoor stages at Brede Værk.

Wheelchair: Open Air Academy is accessible for a wheelchair. There might, however, be e.g. walks that are not possible to do with a wheelchair. Indoor at Brede Værk the accessibility is good for disabled. A lift is available, e.g. Parking space reserved for disabled can be found in front of the main entrance. Brede Værk has two wheelchairs that are available for free. Please book the day before on phone 41 20 64 58.

It is also possible to bring a guide dog.
 Læs også
OMGIVELSER - Brede Værk og Mølleåen
BILLETTER - Hvordan kommer du med?
MAD OG DRIKKE - Langbord, food trucks og samtalemiddage